Podsumowanie Roku 2020

Koniec roku to czas podsumowań, nie tylko tych osobistych, ale i biznesowych. Z tej okazji, postanowiliśmy się podzielić tym, co udało nam się osiągnąć we współpracy z naszymi klientami.

W tym wpisie, przeanalizujemy 3 kluczowe aspekty dotyczące procesu rekrutacyjnego, w szczególności procesu oceny kandydatów, które udało się znacząco poprawić dzięki wykorzystaniu ReQiu. Będziemy przyglądać się zaangażowaniu kandydatów w proces oceny, stresowi odczuwanemu w trakcie oceny oraz odczuciami dotyczącymi procesu oceny.

W ostatnim roku zauważono aż 20% wzrost rezygnacji kandydatów z kontynuowania procesu rekrutacji (Washington Post, 2019). Tak wysoki drop rate stanowi niebagatelny problem dla działów HR, które szukają coraz to nowych sposobów na utrzymanie zaangażowania kandydatów w procesie rekrutacji. Jedną z przyczyn może być uciążliwy i żmudny proces oceny, który stanowi nieodzowny element każdej rekrutacji. Właśnie dlatego niezmiernie cieszy nas, że rozmowy feedbackowe oraz anonimowe ankiety wypełniane przez użytkowników ReQiu przechodzących rekrutacje, wykazały wysoki poziom zaangażowania w grę, a sam proces oceny był przez to postrzegany jako satysfakcjonujący i mało obciążający. Rekrutowani oceniali swój poziom zaangażowania na 4.8 na skali 5-stopniowej.

Ośmiu na dziesięciu zatrudnionych dorosłych deklaruje, że poszukiwanie pracy to bardzo stresujący proces. W badaniach przeprowadzonych przez HIRED (https://hired.com/opportunity-index), respondenci określili poszukiwanie pracy jako bardziej stresujące niż konieczność przeprowadzki, planowanie ślubu czy kanałowe leczenie zęba. Elementem tego procesu powodujących największe napięcie jest proces oceny (porównywalnym do zaczynania pracy na nowym stanowisku). Wykorzystanie ReQiu, w sposób znaczący redukuje to nieprzyjemne uczucie. Aż 76% kandydatów do pracy, którzy w ramach procesu rekrutacyjnego brali udział w ReQiu określiło, że udział w grze nie był dla nich stresujący. 

Ostatni aspekt, który warto poddać analizie, to zadowolenie kandydatów z procesu oceny. Wiele było już napisane o Candidate Experience i o jego kluczowym znaczeniu dla przyciągania najlepszych kandydatów oraz budowania wizerunku firmy. CE to niewątpliwie wieloaspektowe zagadnienie, którego wyłącznie wycinkiem są wrażenia z procesu oceny. Niemniej jednak, należy zauważyć, że jest to element najbardziej stresujący, jak również niejednokrotnie kluczowy z perspektywy podejmowania decyzji o zatrudnieniu. Dlatego też odpowiednio jasny proces, feedback dotyczący wyników oraz przyjemna forma będą miały duże znaczenie dla całości odbioru procesu rekrutacyjnego. Dzięki implementacji ReQiu, nasi klienci zanotowali, że aż 85% kandydatów wyniosło bardzo pozytywne doświadczenia z procesu oceny.

Pomimo tak pozytywnych informacji zwrotnych nie chcemy spoczywać na laurach. Ciągle udoskonalamy ReQiu, tak aby coraz lepiej wpasowywać się w potrzeby rynku oraz ułatwiać proces oceny zarówno naszym klientom, jak i kandydatom do pracy.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp