Podstawy naukowe

ReQiu® Personality to autorski model osobowości, który stworzyliśmy na podstawie ugruntowanej wiedzy psychologicznej, zarówno klasycznych badań w zakresie psychologii osobowości, jak i najnowszych odkryć i meta-analiz. Na podstawie szczegółowej analizy literatury przedmiotu wyselekcjonowane zostały najlepsze predyktory efektywności w pracy, które zawarliśmy w naszym modelu.

ReQiu® Personality składa się z 6 cech osobowości: poczucie skuteczności, umiejscowienie kontroli, poszukiwanie informacji, przewidywanie problemów, kreatywność i analityczność.

Walidacja

ReQiu® Personality podlegało szczegółowej walidacji psychometrycznej na każdym etapie realizowania projektu. Poprzez serię badań laboratoryjnych oraz internetowych, w których łącznie wzięło udział ponad 2000 osób, wykazane zostały wysokie poziomy rzetelności pomiaru oraz korelacji mierzonych zmiennych z wyselekcjonowanymi zmiennymi psychologicznymi. Predykcja natężenia zmiennych psychologicznych w finalnej wersji systemu wynika z klasyfikacji opartej o uczenie maszynowe.

Czego dowiesz się o osobie, która przeszła grę?

Między innymi, poznasz:


jaki jest poziom jej aspiracji i jak wykonuje zadania,
jak funkcjonuje pod presją czasu i w warunkach stresowych,
jak konfrontuje się z porażką,
jak funkcjonuje w relacjach z innymi,
jak reaguje na zmiany,
jak podejmuje decyzje.

• i wiele innych …

Case study


Dzięki wykorzystaniu ReQiu® Personality udało się znacząco poprawić 3 kluczowe aspekty dotyczące procesu rekrutacji.

Feedback oraz anonimowe ankiety wypełniane przez użytkowników ReQiu przechodzących rekrutacje, wykazały wysoki poziom zaangażowania w grę, a sam proces oceny był przez to postrzegany jako satysfakcjonujący i mało obciążający.

  • Rekrutowani oceniali swój poziom zaangażowania na 4.8 na skali 5-stopniowej.
  •  76% kandydatów do pracy, którzy w ramach procesu rekrutacyjnego brali udział w ReQiu określiło, że udział w grze nie był dla nich stresujący.
  • Klienci zanotowali, że aż 85% kandydatów wyniosło bardzo pozytywne doświadczenia z procesu oceny.

Profil kandydata

Podsumowanie rozgrywki prezentowane jest w postaci raportów, dostępnych w kilku wersjach, dostosowanych do różnych potrzeb użytkowników. Opis oraz prezentacja wyników zostały zaprojektowane tak, aby wyciąganie wniosków było proste i nie wymagało specjalistycznej wiedzy.