PODSTAWY NAUKOWE

Narzędzie zostało zaprojektowane na podstawie ugruntowanej wiedzy psychologicznej, zarówno klasycznych badań w zakresie psychologii osobowości, jak i najnowszych odkryć i meta-analiz. Na podstawie szczegółowej analizy literatury przedmiotu wyselekcjonowane zostały najlepsze predyktory efektywności w pracy.

Są to zarówno cechy psychologiczne, takie jak poczucie skuteczności, umiejscowienie kontroli, osobowość proaktywna, kreatywność i podejmowanie decyzji, jak i zmienne dotyczące funkcjonowania poznawczego, między innymi zakres pamięci roboczej czy zdolności numeryczne.

WALIDACJA

ReQiu podlegało szczegółowej walidacji psychometrycznej na każdym etapie realizowania projektu. Poprzez serię badań laboratoryjnych oraz internetowych, w których łącznie wzięło udział ponad 2000 osób, wykazane zostały wysokie poziomy rzetelności pomiaru oraz korelacji mierzonych zmiennych z wyselekcjonowanymi zmiennymi psychologicznymi. Predykcja natężenia zmiennych psychologicznych w finalnej wersji systemu wynika z klasyfikacji opartej o uczenie maszynowe.

PROFIL KANDYDATA

Podsumowanie rozgrywki prezentowane jest w postaci raportów, dostępnych w kilku wersjach, dostosowanych do różnych potrzeb użytkowników. Opis oraz prezentacja wyników zostały zaprojektowane tak, aby wyciąganie wniosków było proste i nie wymagało specjalistycznej wiedzy czy dodatkowego szkolenia certyfikacyjnego.

INFORMACJE, O KTÓRYCH WNIOSKUJEMY ZA POMOCĄ GRY

Przykłady:


• Zorganizowany i skupiony na zadaniach
• Kooperatywny
• Podejmuje dobre decyzje
• Proponuje kreatywne i innowacyjne rozwiązania
• Wysoko stawia sobie poprzeczkę i dąży do realizacji swoich celów pomimo napotykanych problemów

• i wiele innych …

Case study


Czy gry faktycznie mogą wpłynąć na chęć pracy u danego pracodawcy?
PwC Multipoly

PwC doświadczało niedoboru młodych pracowników. Co gorsze, potencjalnie kandydaci nie byli zmotywowani do tego, by aktywnie przeszukiwać oferty pracy na stronie internetowej PwC. W celu rozwiązania tego problemu, firma zaprojektowała grę komputerową symulująca pierwszy rok pracy w PwC. Wirtualne środowisko odzwierciedlało faktyczne biuro organizacji. Dzięki grze pula potencjalnych kandydatów do pracy rozszerzyła się o 190%, podczas gdy samo zainteresowanie pracą w tej firmie wzrosło o 78%.

PUBLIKACJE

Does mental number line training work?

In this study participants had to play a simple game based on making numerical estimations in attempt to improve their decision making skills. After nine sessions participants did improve in accuracy of simple every-day estimation tasks and were more confident in their judgment.     Sobkow, A., Fulawka, K., Tomczak, P., Zjawiony, P., Traczyk, J.…

Więcej

The mechanism of non-numerical anchoring heuristic based on magnitude priming

Our decisions are often made under uncertainty. Research shows that numerical estimations may be biased by arbitrary number. In this study we explore further this psychological effect, testing how generating a different sense of magnitude may affect the subsequent numerical judgment.     Tomczak, P., & Traczyk, J. (2017). The mechanism of non-numerical anchoring heuristic…

Więcej

Cross-modal anchoring: magnitude priming based on length leads to contrast effect in numerosity judgment

Magnitude priming is considered to be an effective method of influencing numerical estimations regarding general knowledge. However, in the study it was revealed that in case of estimating numerosity of rapidly displayed objects a contrast effect was found. The results suggest an interaction between spatial processing and attentional processes.     Tomczak, P. (2018). Cross-modal…

Więcej