Podstawy Naukowe

ReQiu® Personality to autorski model osobowości, który stworzyliśmy na podstawie ugruntowanej wiedzy psychologicznej, zarówno klasycznych badań w zakresie psychologii osobowości, jak i najnowszych odkryć i meta-analiz. Na podstawie szczegółowej analizy literatury przedmiotu wyselekcjonowane zostały najlepsze predyktory efektywności w pracy, które zawarliśmy w naszym modelu.

ReQiu® Personality składa się z 6 cech osobowości: poczucie skuteczności, umiejscowienie kontroli, poszukiwanie informacji, przewidywanie problemów, kreatywność i analityczność.

 

Walidacja

ReQiu® Personality podlegało szczegółowej walidacji psychometrycznej na każdym etapie realizowania projektu. Poprzez serię badań laboratoryjnych oraz internetowych, w których łącznie wzięło udział ponad 2000 osób, wykazane zostały wysokie poziomy rzetelności pomiaru oraz korelacji mierzonych zmiennych z wyselekcjonowanymi zmiennymi psychologicznymi. Predykcja natężenia zmiennych psychologicznych w finalnej wersji systemu wynika z klasyfikacji opartej o uczenie maszynowe.

Czego dowiesz się o osobie, która przeszła grę?

Między innymi, poznasz:

Case study

Dzięki wykorzystaniu ReQiu® Personality udało się znacząco poprawić 3 kluczowe aspekty dotyczące procesu rekrutacji.

Feedback oraz anonimowe ankiety wypełniane przez użytkowników ReQiu przechodzących rekrutacje, wykazały wysoki poziom zaangażowania w grę, a sam proces oceny był przez to postrzegany jako satysfakcjonujący i mało obciążający.

Profil kandydata

Podsumowanie rozgrywki prezentowane jest w postaci raportów, dostępnych w kilku wersjach, dostosowanych do różnych potrzeb użytkowników. Opis oraz prezentacja wyników zostały zaprojektowane tak, aby wyciąganie wniosków było proste i nie wymagało specjalistycznej wiedzy.