Informacje o projekcie

Tytuł projektu: Zaawansowany system rekrutacji oparty o grę komputerową „Game­Rec” Nazwa docelowa produktu„Game­Rec”:
ReQiu® Personality (www.reqiu.eu)

Wartość projektu:  2 180 267.50 PLN

Projekt firmy Game Time Project otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014­-2020, poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01­00­0075/18
Data złożenia wniosku: 13.04.2018
Numer naboru: 1/1.1.1/2018

National Centre for Research and Development

O PROJEKCIE

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego w skali światowej, zaawansowanego systemu rekrutacji opartego o grę komputerową, która dzięki zastosowanym mechanizmom analitycznym, opartym na unikalnym zestawie predyktorów sukcesu i zachowania w środowisku pracy, pozwoli w ramach rozgrywki na skuteczną ocenę kandydatów na pracowników różnych szczebli.

Zastosowanie opracowanego w ramach projektu systemu rekrutacji, pozwoli podmiotowi rekrutującemu znacząco zwiększyć prawdopodobieństwo znalezienia pracownika o predyspozycjach odpowiadających danemu stanowisku, dostarczając przy tym unikalnych funkcjonalności personalizacji samego badania oraz wyglądu gry,­ niosąc za sobą dodatkowe korzyści marketingowe.

Usługa realizowana na podstawie powstałego w wyniku projektu rozwiązania będzie kierowana do podmiotów, które przeprowadzają procesy rekrutacyjne, zarówno na potrzeby własne, jak i klientów zewnetrznych. Funkcjonalności i forma proponowanego badania rekrutacyjnego wprost wpisuje się w potrzeby, tak grupy docelowej, jak i kandydatów na pracowników, zwłaszcza młodego pokolenia.