Dlaczego warto badać osobowość w procesach rekrutacji?

Proces rekrutacji jest bardzo złożony, a o jego sukcesie decyduje wiele aspektów. 

Czynnik ludzki, dostęp do zbyt wąskiego grona kandydatów, ograniczony czas – to tylko kilka spośród składowych, które mogą przesądzić o nieudanej rekrutacji. 

Nieudana rekrutacja to z kolei wysokie straty dla przesiębiorstwa – zarówno w kontekście kosztów związanych z koniecznością ponowienia procesu, jak i poświęconego czasu. 

Nieudana rekrutacja to duże straty dla przesiębiorstwa, ponieważ całkowity koszt zastąpienia odchodzącego pracownika to nawet równowartość jego rocznego wynagrodzenia.

Właśnie dlatego tak ważną kwestią jest, aby w procesie rekrutacji zagwarantować trafną ocenę kandydatów – nie tylko w zakresie ich kompetencji i kwalifikacji, ale również predyspozycji osobowościowych

Wiedza o osobowości kandydata pozwala na przewidywanie jak poradzi sobie on w określonych warunkach, takich jak praca pod presją czy praca w zespole. Umożliwia określenie jakie są jego sposoby reagowania w różnych sytuacjach, na przykład w przypadku poniesionych porażek czy wystepujących trudności.

Niedopasowanie kandydata do środowiska pracy może prowadzić do niskiej efektywności wykonywanych zadań – nawet w sytuacji, kiedy posiada wysokie kompetencje. Brak wiedzy o osobowości to trudność w dopasowaniu stylu zarządzania i współpracy. To prosta droga do obniżenia motywacji pracownika, wzbudzenia w nim frustracji i zniechęcenia.

Wiedza o osobowości pozwala na optymalne wykorzystanie potencjału pracownika. Wiedza o jego predyspozycjach prowadzi do umiejętnego przydzielania zadań oraz wypracowania efektywnej formy współpracy i zarządzania.

Właśnie dlatego ReQiu dokonuje pomiaru 8 cech osobowości, które umożliwiają przewidywanie zachowania w miejscu pracy. ReQiu to nie tylko opis osobowości, ale oparte na nauce praktyczne wskazówki  i rady dotyczące tego jak pracować i planować pracę kandydata lub pracownika. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp