Prace badawczo-rozwojowe to jeden z głównych motorów wciąż przyspieszającego postępu technologicznego. Eksperymenty i działalność naukowa pozwalają nam na znalezienie odpowiedzi na najważniejsze i najtrudniejsze pytania, prowadząc do lepszego zrozumienia świata i stale poprawiając jakość naszego życia. Na kanwie tych przekonań stworzyliśmy ReQiu® Personality.

Naszym podstawowym celem jest przekuwanie aktualnej wiedzy naukowej w innowacyjne rozwiązania dla biznesu. Nasz zespół składa się z ekspertów z takich obszarów jak psychologia, analiza danych, statystyka, HR i IT. Dzięki tak szerokiemu spektrum specjalistów, mamy możliwość wieloaspektowej analizy problemów dynamicznie ewoluującego środowiska biznesowego i w konsekwencji oferowania rozwiązań, które w pełni odpowiadają potrzebom rynku.

Więcej niż gra

ReQiu to wynik 2-letnich, intensywnych prac naszego zespołu. ReQiu składa się z gry komputerowej, służącej jako narzędzie pomiarowe, oraz platformy do zarządzania procesem oceny.

ReQiu nie jest ograniczone do jednego modelu osobowości. Nasz zespół przeprowadził szczegółową analizę literatury naukowej w zakresie psychologii osobowości oraz psychologii pracy. Na tej podstawie wyselekcjonowaliśmy te cechy, które pozwalają na najlepsze dopasowanie kandydata lub pracownika do wymagań w środowisku pracy. W ten sposób stworzyliśmy naszą własną metodykę pomiaru oraz autorski model osobowości: ReQiu® Personality.

 

Dzięki przeprowadzonej serii badań naukowych, zaawansowanym metodom analitycznym oraz wykorzystaniu uczenia maszynowego, ReQiu precyzyjnie określa szeroki wachlarz predyspozycji kandydata, stanowiąc jednocześnie jedno z najbardziej innowacyjnych narzędzi dostępnych na rynku w segmencie game-based assessment.

Dlaczego ReQiu

Rzetelna ocena osobowości

Wiedza o osobowości pozwoli Ci na skuteczniejszą selekcję oraz budowanie efektywnej współpracy.

Atrakcyjna forma badania

Forma gry komputerowej pozwala na zminimalizowanie stresu w procesie oceny oraz zwiększenie satysfakcji i zaangażowania.

Różnorodne zastosowanie

Możesz wykorzystać ReQiu jako element onboardingu, procesu szkoleniowego, rozwoju pracowników czy rekrutacji.

Wsparcie procesów zarządzania pracownikami

Wykorzystaj praktyczne wskazówki dotyczące tego jak z kimś pracować i budować jego motywację.

Rozwój potencjału pracowników

Osobowość to podstawa do rozwijania i budowania nowych kompetencji oraz identyfikacji potrzeb szkoleniowych.

Dostępność

Gra i platforma są w całości dostępne online.

Nowe narzędzie do oceny kandydatów i pracowników

Zgodnie z najnowszymi trendami w zastosowaniu narzędzi psychometrycznych, kwestionariusze mogą z powodzeniem zostać zastąpione bądź uzupełnione narzędziami w postaci gier komputerowych. Zastosowanie wysoko immersyjnych i angażujących zadań, pozwala na zaobserwowanie strategii, schematów zachowania czy procesów decyzyjnych osób podejmujących się rozgrywki. Co więcej, narzędzia psychometryczne w postaci gier komputerowych pozwalają na zminimalizowanie presji spoczywającej na uczestniku prowadząc do znacznie lepszego odbioru rekrutacji lub oceny.

Zaufali nam:

Czym jest dla nas ReQiu?

Gra komputerowa ReQiu analizuje wszystkie zachowania grającego: – W oparciu o styl rozgrywki gra weryfikuje kluczowe w kontekście efektywności pracy cechy osobowości, takie jak motywacja, radzenie sobie w sytuacjach trudnych i stresowych, poziom aspiracji czy kreatywności.

Piotr Zjawiony

Współwłaściciel Game Time Project
Ceo Piotr Zjawiony

Korzyści i możliwości

Zastosowanie ReQiu® Personality pozwoli znacząco zwiększyć prawdopodobieństwo znalezienia pracownika o odpowiednich na dane stanowisko predyspozycjach. Informacje o predyspozycjach osobowościowych zatrudnionych w firmie pracowników pozwolą na odpowiednie zaprojektowanie środowiska pracy tak, aby zwiększać efektywności pracy zespołów i budować zaangażowanie pracowników.

W realiach biznesowych, w których firmy stają przed nieustannych wyzwaniem usprawniania procesów rekrutacji i oceny pracowników, ReQiu® Personality jest najlepszym rozwiązaniem.

Nasi Specjaliści

Aleksandra Penza

Specjalista ds. HR

dr inż. Martin Tabakow

Kierownik zespołu analitycznego

Filip Chrześcijanek

Asystent ds. analizy danych

Paweł Tomczak

Wiceprezes zarządu

Piotr Kruk

Asystent ds. B+R

Piotr Zjawiony

Prezes zarządu

Tobiasz Kulesza

Wiceprezes zarządu

Tomasz Mularczyk

Współwłaściciel