Prace badawczo-rozwojowe to jeden z głównych motorów wciąż przyspieszającego postępu technologicznego. Eksperymenty i działalność naukowa pozwalają nam na znalezienie odpowiedzi na najważniejsze i najtrudniejsze pytania, prowadząc do lepszego zrozumienia świata i stale poprawiając jakość naszego życia. Na kanwie tych przekonań stworzyliśmy ReQiu® Personality.

Naszym podstawowym celem jest przekuwanie aktualnej wiedzy naukowej w innowacyjne rozwiązania dla biznesu. Nasz zespół składa się z ekspertów z takich obszarów jak psychologia, analiza danych, statystyka, HR i IT. Dzięki tak szerokiemu spektrum specjalistów, mamy możliwość wieloaspektowej analizy problemów dynamicznie ewoluującego środowiska biznesowego i w konsekwencji oferowania rozwiązań, które w pełni odpowiadają potrzebom rynku.

Więcej niż gra

ReQiu to wynik 2-letnich, intensywnych prac naszego zespołu. ReQiu składa się z gry komputerowej, służącej jako narzędzie pomiarowe, oraz platformy do zarządzania procesem oceny.

ReQiu nie jest ograniczone do jednego modelu osobowości. Nasz zespół przeprowadził szczegółową analizę literatury naukowej w zakresie psychologii osobowości oraz psychologii pracy. Na tej podstawie wyselekcjonowaliśmy te cechy, które pozwalają na najlepsze dopasowanie kandydata lub pracownika do wymagań w środowisku pracy. W ten sposób stworzyliśmy naszą własną metodykę pomiaru oraz autorski model osobowości: ReQiu® Personality.

 

Dzięki przeprowadzonej serii badań naukowych, zaawansowanym metodom analitycznym oraz wykorzystaniu uczenia maszynowego, ReQiu precyzyjnie określa szeroki wachlarz predyspozycji kandydata, stanowiąc jednocześnie jedno z najbardziej innowacyjnych narzędzi dostępnych na rynku w segmencie game-based assessment.

Dlaczego ReQiu

Rzetelna ocena osobowości

Wiedza o osobowości pozwoli Ci na skuteczniejszą selekcję oraz budowanie efektywnej współpracy.

Atrakcyjna forma badania

Forma gry komputerowej pozwala na zminimalizowanie stresu w procesie oceny oraz zwiększenie satysfakcji i zaangażowania.

Różnorodne zastosowanie

Możesz wykorzystać ReQiu jako element onboardingu, procesu szkoleniowego, rozwoju pracowników czy rekrutacji.

Wsparcie procesów zarządzania pracownikami

Wykorzystaj praktyczne wskazówki dotyczące tego jak z kimś pracować i budować jego motywację.

Rozwój potencjału pracowników

Osobowość to podstawa do rozwijania i budowania nowych kompetencji oraz identyfikacji potrzeb szkoleniowych.

Dostępność

Gra i platforma są w całości dostępne online.

Nowe narzędzie do oceny kandydatów i pracowników

Zgodnie z najnowszymi trendami w zastosowaniu narzędzi psychometrycznych, kwestionariusze mogą z powodzeniem zostać zastąpione bądź uzupełnione narzędziami w postaci gier komputerowych. Zastosowanie wysoko immersyjnych i angażujących zadań, pozwala na zaobserwowanie strategii, schematów zachowania czy procesów decyzyjnych osób podejmujących się rozgrywki. Co więcej, narzędzia psychometryczne w postaci gier komputerowych pozwalają na zminimalizowanie presji spoczywającej na uczestniku prowadząc do znacznie lepszego odbioru rekrutacji lub oceny.

Zaufali nam:

Czym jest dla nas ReQiu?

Gra komputerowa ReQiu analizuje wszystkie zachowania grającego: – W oparciu o styl rozgrywki gra weryfikuje kluczowe w kontekście efektywności pracy cechy osobowości, takie jak motywacja, radzenie sobie w sytuacjach trudnych i stresowych, poziom aspiracji czy kreatywności.

Piotr Zjawiony

Współwłaściciel Game Time Project
Ceo Piotr Zjawiony

Korzyści i możliwości

Zastosowanie ReQiu® Personality pozwoli znacząco zwiększyć prawdopodobieństwo znalezienia pracownika o odpowiednich na dane stanowisko predyspozycjach. Informacje o predyspozycjach osobowościowych zatrudnionych w firmie pracowników pozwolą na odpowiednie zaprojektowanie środowiska pracy tak, aby zwiększać efektywności pracy zespołów i budować zaangażowanie pracowników.

W realiach biznesowych, w których firmy stają przed nieustannych wyzwaniem usprawniania procesów rekrutacji i oceny pracowników, ReQiu® Personality jest najlepszym rozwiązaniem.

Nasi Specjaliści