Rekrutacja

Porównuj, oceniaj i filtruj kandydatów, tak aby wyselekcjonować tych najbardzej dopasowanych do posady.

Assessmet wewnętrzny

Oceń potencjał do rozwoju swoich pracowników i odpowiednio zaplanuj im środowisko pracy.

Rozbudowana personalizacja

Dopasuj świat gry do wizerunku swojej firmy

Profil porównawczy

Znajdź pracownika, który w pełni odpowiada Twoim oczekiwaniom

Rekrutacja

ReQiu ułatwia, przyspiesza i udoskonala Twój proces rekrutacji. Nasza gra pozwala na pomiar cech psychologicznych powiązanych z najwyższą efektywnością pracy, pozwalając zdobyć informacje, których nie można uzyskać tradycyjnymi metodami wykorzystywanymi w procesie rekrutacji.

Pełna automatyzacja generowania raportów zwrotnych sprawia, że nie tracisz czasu na samodzielne analizowanie i przeliczanie wyników. Oceniaj, porównuj lub filtruj swoich kandydatów tak, aby wyselekcjonować tych najlepiej dopasowanych do posady, którą oferujesz.

Assessment wewnętrzny

Informacje o profilu psychologicznym Twojego pracownika pozwalają na zidentyfikowanie jego predyspozycji, skłonności i charakterystycznych cech funkcjonowania w pracy. Dzięki temu możesz odpowiednio zaprojektować środowisko pracy, kształtować rozwój, wyznaczać nowe cele lub przypisywać mu obowiązki, w których sprawdzi się najlepiej.

Rozbudowana personalizacja

ReQiu to nie tylko narzędzie rekrutacyjne. ReQiu to zupełnie nowy kanał komunikacyjny z potencjalnymi kandydatami do pracy. Możesz zamieścić swoje logo w naszym wirtualnym biurze lub wprowadzić do niego kolorystykę charakterystyczną dla Twojej firmy. Co więcej, masz możliwość wykorzystania części postaci w biurze i ich kwestii dialogowych do zamieszczenia swoich własnych treści, umożliwiając już na tym etapie przeprowadzenie preboardingu lub zapoznanie kandydatów z kulturą Twojej organizacji.

Profil wzorcowy

Zarówno w procesach rekrutacji, jak i oceny pracowników masz możliwości zastosowania tzw. profilu wzorcowego, dzięki któremu wyszukasz oceny najbardziej zbliżone do Twoich oczekiwań. Profil możesz stworzyć samodzielnie na podstawie pożądanych zachowań i charakterystyk wymaganych w danym środowisku pracy lub wykorzystać do tego wyniki wybranej osoby, która zagrała w Reqiu.

Nauka w rozwiązywaniu problemów

Nieprzerwanie śledzimy rezultaty najnowszych badań naukowych, aby być pewnymi, że rozwiązując Twoje problemy, wykorzystujemy najaktualniejszą wiedzę.