O NAS

Prace badawczo-rozwojowe to jeden z głównych motorów wciąż przyspieszającego postępu technologicznego. Eksperymenty i działalność naukowa pozwalają nam na znalezienie odpowiedzi na najważniejsze i najtrudniejsze pytania, prowadząc do lepszego zrozumienia świata i stale poprawiając jakość naszego życia. Na kanwie tych przekonań stworzyliśmy Game Time Project.

Naszym podstawowym celem jest przekuwanie aktualnej wiedzy naukowej w innowacyjne rozwiązania dla biznesu. Nasz zespół składa się z ekspertów z takich obszarów jak psychologia, analiza danych, statystyka, HR i IT. Dzięki tak szerokiemu spektrum specjalistów, mamy możliwość wieloaspektowej analizy problemów dynamicznie ewoluującego środowiska biznesowego i w konsekwencji oferowania rozwiązań, które w pełni odpowiadają potrzebom rynku.

NASZE DOŚWIADCZENIE

Liczba publikacji - 10 publikacji
Doświadczenie badawcze - 8 lat
Liczba zrealizowanych badań -23 badań
Doświadczenie w HR - 12 lat

WIĘCEJ NIŻ GRA

ReQiu to serce naszego produktu, wynik 2-letnich, intensywnych prac kilku zespołów eksperckich. To platforma internetowa ściśle zintegrowana z oferowanym przez nas narzędziem rekrutacyjnym w formie gry, składającej się  szeregu różnorodnych zadań. Powstała w ramach projektu „Zaawansowany system rekrutacji oparty o grę komputerową”, jest nowoczesnym narzędziem do tworzenia profili psychologicznych kandydatów do pracy.  Dzięki przeprowadzonej serii badań naukowych, zaawansowanym metodom analitycznym oraz wykorzystaniu uczenia maszynowego (ang. machine learning), ReQiu precyzyjnie określa szeroki wachlarz predyspozycji kandydata, stanowiąc jednocześnie jedno z najbardziej innowacyjnych narzędzi dostępnych na rynku w segmencie game-based assessment.

NOWE NARZĘDZIE DO REKRUTACJI

Zgodnie z najnowszymi trendami w zastosowaniu narzędzi psychometrycznych, kwestionariusze mogą z powodzeniem zostać zastąpione bądź uzupełnione narzędziami w postaci gier komputerowych. Zastosowanie wysoko immersyjnych i angażujących zadań, pozwala na zaobserwowanie strategii, schematów zachowania czy procesów decyzyjnych osób podejmujących się rozgrywki. Co więcej, narzędzia psychometryczne w postaci gier komputerowych pozwalają na zminimalizowanie presji spoczywającej na kandydacie, prowadząc do znacznie lepszego odbioru procesu rekrutacyjnego.

KORZYŚCI I MOŻLIWOŚCI

Zastosowanie systemu ReQiu pozwoli podmiotowi rekrutującemu znacząco zwiększyć prawdopodobieństwo znalezienia pracownika o odpowiednich na dane stanowisko predyspozycjach.

System dostarcza unikatowych funkcjonalności, umożliwiających szeroką personalizację środowiska gry. Pozwala to na dostosowanie wyglądu narzędzia do wizerunku firmy, stanowi dodatkowy kanał dla działań marketingowych a także pozwala na wprowadzenie kandydata w świat wartości firmy rekrutującej.

W realiach biznesowych, w których firmy stają przed nieustannym wyzwaniem usprawniania procesu rekrutacji, ReQiu jest najlepszym rozwiązaniem.

CZYM JEST DLA NAS REQIU?

Gra komputerowa ReQiu analizuje wszystkie zachowania grającego: – W oparciu o styl rozgrywki gra weryfikuje kluczowe w kontekście efektywności w pracy cechy osobowości, takie jak motywacja, radzenie sobie w sytuacjach trudnych i stresowych, poziom aspiracji czy kreatywności.

Piotr Zjawiony

Współwłaściciel Game Time Project

DLACZEGO REQIU

Skutecznie i szybko

ReQiu może zostać z powodzeniem użyte na każdym etapie procesu rekrutacyjnego, zarówno wtedy, kiedy chcemy wybrać najlepszego z wielu kandydatów, jak i gdy poza kompetencjami chcemy zmierzyć miękkie kompetencje potencjalnego pracownika.

Najlepszy kandydat

Poprzez wskazanie pożądanych cech możesz stworzyć profil pracownika idealnego, który posłuży jako filtr w trakcie wyszukiwania odpowiedniego kandydata.

Przyjazny interfejs

Prosty i przejrzysty interfejs pozwoli na łatwe generowanie raportów i porównywanie potencjalnych pracowników, ułatwiając wyselekcjonowanie najodpowiedniejszej osoby.

Dostępność

Możesz przeprowadzać proces rekrutacyjny z wykorzystaniem ReQiu niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz i godziny. Wystarczy, aby Twój kandydat zagrał w naszą grę.