O NAS

Prace badawczo-rozwojowe to jeden z głównych motorów wciąż przyspieszającego postępu technologicznego. Eksperymenty i działalność naukowa pozwalają nam na znalezienie odpowiedzi na najważniejsze i najtrudniejsze pytania, prowadząc do lepszego zrozumienia świata i stale poprawiając jakość naszego życia. Na kanwie tych przekonań stworzyliśmy Game Time Project.

Naszym podstawowym celem jest przekuwanie aktualnej wiedzy naukowej w innowacyjne rozwiązania dla biznesu. Nasz zespół składa się z ekspertów z takich obszarów jak psychologia, analiza danych, statystyka, HR i IT. Dzięki tak szerokiemu spektrum specjalistów, mamy możliwość wieloaspektowej analizy problemów dynamicznie ewoluującego środowiska biznesowego i w konsekwencji oferowania rozwiązań, które w pełni odpowiadają potrzebom rynku.

NASZE DOŚWIADCZENIE

Liczba publikacji - 10 publikacji
Doświadczenie badawcze - 8 lat
Liczba zrealizowanych badań -23 badań
Doświadczenie w HR - 12 lat

WIĘCEJ NIŻ GRA

ReQiu to serce naszego produktu, wynik 2-letnich, intensywnych prac kilku zespołów eksperckich. To platforma internetowa ściśle zintegrowana z oferowanym przez nas narzędziem do oceny kandydatów i pracowników w formie gry, składającej się  szeregu różnorodnych zadań. Powstała w ramach projektu „Zaawansowany system rekrutacji oparty o grę komputerową”, jest nowoczesnym narzędziem do tworzenia profili psychologicznych kandydatów do pracy.  Dzięki przeprowadzonej serii badań naukowych, zaawansowanym metodom analitycznym oraz wykorzystaniu uczenia maszynowego (ang. machine learning), ReQiu precyzyjnie określa szeroki wachlarz predyspozycji kandydata, stanowiąc jednocześnie jedno z najbardziej innowacyjnych narzędzi dostępnych na rynku w segmencie game-based assessment.

DLACZEGO REQIU

Skuteczny i szybki proces rekrutacji

Dzięki Reqiu przyciągniesz uwagę i zaangażujesz w proces większą liczbę kandydatów. Będziesz w stanie wyselekcjonować najlepszych kandydatów pod względem ich predyspozycji osobowościowych do pracy na wczesnych etapach rekrutacji.

Najlepszy kandydat do pracy

Na platformie Reqiu posiadasz możliwość określenia profilu idealnego kandydata, który na późniejszym etapie rekrutacji będzie stanowił punkt odniesienia do oceny kandydatów, zapewniając tym samym trafny wybór osoby na dane stanowisko.

Wsparcie procesów zarządzania pracownikami

Posiadając informacje na temat predyspozycji osobowościowych Twoich pracowników, będziesz skutecznej przydzielać im zadania, udzielać im informacji zwrotnej dopasowanej do ich potrzeb oraz sprawniej wspierać ich rozwój zawodowy.

Przyjazny interfejs

Prosty i przyjazny interfejs pozwoli na łatwe zarządzanie procesami rekrutacji i oceny pracowników z możliwością porównywania profili osobowościowych poszczególnych kandydatów czy pracowników.

Dostępność

Ocena z wykorzystaniem Reqiu jest niezależna od miejsca i czasu. Wystarczy, że kandydaci lub pracownicy zagrają w grę, aby w wiarygodny i rzetelny sposób określić.

NOWE NARZĘDZIE DO OCENY KANDYDATÓW I PRACOWNIKÓW

Zgodnie z najnowszymi trendami w zastosowaniu narzędzi psychometrycznych, kwestionariusze mogą z powodzeniem zostać zastąpione bądź uzupełnione narzędziami w postaci gier komputerowych. Zastosowanie wysoko immersyjnych i angażujących zadań, pozwala na zaobserwowanie strategii, schematów zachowania czy procesów decyzyjnych osób podejmujących się rozgrywki. Co więcej, narzędzia psychometryczne w postaci gier komputerowych pozwalają na zminimalizowanie presji spoczywającej na uczestniku prowadząc do znacznie lepszego odbioru rekrutacji lub oceny.

ARW Focus

Firma ARW Focus wykorzystała ReQiu do oceny osobowości obecnych pracowników, dzięki czemu zautomatyzowała część procesu assessmentu wewnętrznego w firmie. Wierzymy, że to początek dłuższej współpracy!

CZYM JEST DLA NAS REQIU?

Gra komputerowa ReQiu analizuje wszystkie zachowania grającego: – W oparciu o styl rozgrywki gra weryfikuje kluczowe w kontekście efektywności pracy cechy osobowości, takie jak motywacja, radzenie sobie w sytuacjach trudnych i stresowych, poziom aspiracji czy kreatywności.

Piotr Zjawiony

Współwłaściciel Game Time Project

KORZYŚCI I MOŻLIWOŚCI

Zastosowanie ReQiu pozwoli znacząco zwiększyć prawdopodobieństwo znalezienia pracownika o odpowiednich na dane stanowisko predyspozycjach. Informacje o predyspozycjach osobowościowych  zatrudnionych w firmie pracowników pozwolą na odpowiednie zaprojektowanie środowiska pracy tak, aby zwiększać efektywności pracy zespołów i budować zaangażowanie pracowników.

Reqiu dostarcza unikatowych funkcjonalności, umożliwiających szeroką personalizację środowiska pracy. Pozwala to na dostosowanie wyglądu narzędzia do wizerunku firmy, stanowi dodatkowych kanał dla działań employer brandindowych, a także pozwala na wprowadzenie kandydata lub pracownika w świat wartości pracodawcy.

W realiach biznesowych, w których firmy stają przed nieustannych wyzwaniem usprawniania procesów rekrutacji i oceny pracowników, ReQiu jest najlepszym rozwiązaniem.